Bookmark
Sitemap
Print
       

Miljø
Det er Vuss målsætning, at det omkringliggende samfund, medarbejdere og kunder opfatter Vuss som en miljøbevidst virksomhed, der hæver sig tydeligt over gennemsnittet for tilsvarende brancher. Herunder ligger valget af energibesparende løsninger, eftertænksom omgang med ressourcerne og minimal forurening.

Medarbejdere
Vuss forholder sig aktivt til problematikkerne omkring produktion i lavtlønslande. Vuss mest værdifulde resource er medarbejderne. Det er derfor særligt magtpålæggende for Vuss at pleje og værne om medarbejderne. I disse holdninger ligger også et værdisæt omhandlende børnearbejde og anden form for personlig misbrug.

Holdningerne efterleves i hverdagen gennem en række tiltag:

  • Indarbejdelse af ergonomisk korrekte arbejdspladser.
  • Opnåelse af forståelsen af vigtigheden ved anvendelsen af personlige værnemidler.
  • Reducere de ydre påvirkninger af sundheden gennem bedre arbejdmiljø.
  • Forbedre de enkelte medarbejderes tilfredshed gennem uddannelse og træning.
  • Oplysning og kontrol af underleverandørerKunder
Vuss eksistens er kun berettiget ved evnen til at producere i henhold til kundens kvalitetskrav.