Bookmark
Sitemap
Print
       
 

Montage

Montage-afdelingen på 2.000 kvm. kan løse stort set alle former for montage af plast og metaldele.

Montering af specialmaskiner
Vi bygger i øjeblikket 80-100 specialmaskiner om året. Maskinerne opbygges omkring vestlig teknologi, som f.eks. SMC pneumatik og Siemens PLC styring.

Halvfabrikata
I mange tilfælde kan der være særdeles gode muligheder for at reducere kostprisen på halvfabrikata, hvis man foretager del-samlinger af disse i Kina. Derved undgås det at gennemføre dette montage-arbejde i Danmark, hvor timeprisen er væsentlig højere.

Afprøvede montagevejledninger
Der udarbejdes altid præcise og veldokumenterede montagevejledninger, der skal sikre at montageopgaverne løses hurtigt og korrekt. Vejledningerne afprøves inden montageopgaverne sættes i værk, og på den måde undgås mange og uproduktive misforståelser.

Funktionalitets-test
Kvalitetsafdelingen foretager slutteligt en funktionalitetstest, der definitivt sikrer at emnerne er monteret korrekt.
QUALITY OF SERVICE