Skip to main content

Om Predell A/S


Predell har med sine 15 års erfaring, fået stor erfaring indenfor metal industrien og gennem tæt dialog med kunderne, får vi den bedste løsning.

Den store variation af kunder gør at vi ofte kan se løsninger i opgaverne, som er med til at give en god oplevelse. Gennem tæt samarbejde skaber vi med dig som kunde, en solid ramme for at få det bedste resultat.